Bäst läge är västläge. Bohusarken Fastigheter är en ny aktör på den västsvenska fastighetsmarknaden.

Vi har redan idag kommersiella fastigheter och lokaler i Trestad samtidigt som vi bygger nytt.
Nu vill vi ha en tidig dialog med dig som går i tankar kring att skapa eller flytta en affärsverksamhet.
HANDELSLÄGEN

HANDELSLÄGEN

KONTORSLÄGEN

KONTORSLÄGEN

INDUSTRILÄGEN

INDUSTRILÄGEN

Dela med dig av dina lokaltankar

DIN ÖNSKELISTA

Just nu pågår etableringen av handelsområdet Toften vid Fröland, i Torps gravitationsfält men också nära Uddevalla centrum.  Med fortsatt utrymme att växa och 40 000 förbipasserande bilar dagligen är det ett läge utöver det vanliga.

I flera etapper bygger vi butikslokaler som hyresgästerna själva får planera och inreda. Inriktningen är sällanköpshandel och vår tanke är att verksamheterna ska komplettera varandra. Det finns fortfarande lediga lokaler men det börjar bli läge att handla – hör av dig!