Kapitalplacering

Med spetskompetens inom fastighets- och kapitalmarknaden erbjuder Bohusarken investerare att bli delägare i speciellt utvalda fastigheter. Vi blir en långsiktig partner till investerare som inte på egen hand har tillräckligt med resurser i form av tid, kapital eller kunskap. Fastigheterna är sedan länge etablerade såväl som helt nybyggda, gemesamt är deras attraktiva affärsläge.