Handelsområde Toften fortsätter att växa

Arbetet med planeringen av byggnad nr 3 är startat. Projekteringen av en byggnad på cirka 3 000 kvm med 100 parkeringsplatser är igång. Bra logistik med körspår för 24 meters lastbil.

Handelsområde Toften ligger strategiskt placerat mellan Uddevalla centrum och Torp Köpcentrum vid väg 44.

Uddevalla är den största tätorten i Bohuslän och centralort i Uddevalla kommun. Kommunen hade 56 307 invånare den sista december 2019. Inom handel har Uddevalla en särställning med ett handelsindex som legat stabilt på 150 de senaste åren. Handeln uppgår i Uddevalla kommun till cirka 5,5  miljarder kronor.

Strategiskt läge
Handelsområde Toften ligger strategiskt placerat mellan Uddevalla centrum och Torp Köpcentrum vid väg 44. Infarten till handelsområdet går via Frölandsrondellen. Trafikflödet är 32 570 fordon per dygn, det högsta flödet i Uddevalla kommun. Tillgängligheten och exponeringen av handelsområdet är extremt bra. 

Hyresgäster idag
Inriktningen i området är sällanköpshandel. Busshållplats och cykelväg finns i anslutning till området. Hyresgäster i området idag är Elektrolux Home, AD-bildelar, Doowin, Midroc, Avis, Colorama och Fritidsforum.