Handelsområde Toften fortsätter att växa

Handelsområde Toften fortsätter att växa Arbetet med planeringen av byggnad nr 3 är startat. Projekteringen av en byggnad på cirka 3 000 kvm med 100 parkeringsplatser är igång. Bra logistik med körspår för 24 meters lastbil. Handelsområde Toften ligger strategiskt...